Informatii asigurari garantii

Informatii despre asigurari garantii

Pe blogul nostru poti afla informatii complete despre asigurari de garantii. Asigurarile de garantii iti permit sa acoperi aproape toate tipurile de garantii intalnite in activitatea comerciala, printre care garantia de participare la licitatie, garantia de buna executie (inclusiv pe perioada de mentenanta), garantia de returnare a avansului, garantia de retinere si garantia de buna plata. PID Asigurarea de garantii

Oferta ASIGURARE GARANTII. Rapid. De incredere.

Daca ai nevoie de o asigurare de participare la licitatie, iti putem emite online oferta si polita de asigurare.  Trebuie sa completezi formularul de asigurare garantii.

De ce sa alegi asigurari de garantii?

Asigurarile de garantii sunt in prezent cele mai utilizate instrumente de garantare a licitatiilor si contractelor de achizitii publice. In fisa de date a achizitorului publicata in SEAP, este mentionat cuantumul garantiei de participare la licitatie. In proiectul de contract poti afla cuntuul garantiei de buna executie.

Principalele avantaje pentru utilizarea asigurarilor de garantii ca instrumente de garantare:

  • O alternativa la scrisoarea de garantie bancara
  • Cresterea lichiditatilor ca urmare a deblocarii sumelor retinute din facturi de catre beneficiari
  • Deblocarea garantiilor mobiliare, imobiliare si/sau banesti constituite in favoarea bancilor in contul scrisorilor de garantie bancara.

Informatii utile despre caracteristicile unei asigurari de garantii

Afla care este obiectul asigurarilor de garantii si cum se achita despagubirile in cazul unui eveniment asigurat. Pentru obtinerea rapida a unei oferte ne poti trimite urmatoarele informatii: fisa de date, ultimul bilant contabil sau acordul de asociere (daca exista).

Informatii despre obiectul contractului de asigurari garantii

In baza contractui de asigurare, în schimbul primei de asigurare plătite de ASIGURAT și în limita sumei asigurate menționată în Poliță, ASIGURATORUL se angajează ferm să garanteze față de BENEFICIAR plata despăgubirilor datorate pentru neîndeplinirea obligațiilor garantate.

Cand se achita despagubiri in cazul asigurarilor de garantii?

  • ASIGURATUL își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
  • ASIGURATUL câștigă licitația dar nu constituie garanțiile pentru execuția contractului în termenul prevăzut în ofertă/ caietul de sarcini;
  • ASIGURATUL câștigă licitația dar refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru care face obiectul licitației în termenul prevăzut în ofertă/caietul de sarcini (în perioada de valabilitate a ofertei);
  • Neexecutarea/executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.

Cand incepe si inceteaza acoperirea la asigurarile de garantii?

Perioada de asigurare se stabileşte în funcţie de perioada contractului încheiat între Asigurat şi Beneficiar şi depinde de tipul Clauzei de Garantare emisă.

Informatii despre rezilierea unei asigurari de garantii

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părți atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale; oricând pe durata sa de valabilitate, cu un preaviz in termenul prevazut in conditile de asigurare.

Informatii despre toate tipurile de asigurari de garantii

Asigurarile de garantii sunt de mai multe tipuri. Cele mai utilizate sunt urmatoarele:

Asigurarea de garantie privind oferta de participare la licitatie (BID BOND)

Este instrumentul de garantare pe care ofertantul trebuie sa il prezinte beneficiarului in cazul participarii la o procedura de achizitie publica si care are rolul de a proteja beneficiarul fata de posibilitatea neindeplinirii obligatiilor ofertantului pe perioada de valabilitate a ofertei depuse pana la incheierea contractului de achizitie publica sau a acordului cadru.

Asigurarea de garantie de buna executie a contractului (PERFORMANCE BOND)

Este garantia acordata beneficiarul lucrarilor de constructii prin care executantul isi asuma toate obligatiile ce ii revin din contractul cadru dintre parti.

Asigurarea de garantie pentru perioada de intretinere/ mentenanta (MAINTENANCE BOND)

Se refera la garantia lucrarilor pe care executantul o ofera beneficiarului si totodata la angajamentul pe care si-l ia executantul fata de beneficiar cu privire la buna executie a lucrarii efectuate de catre acesta.

Asigurarea de garantie privind returnarea avansului (ADVANCE PAYMENT BOND)

Este o garantie oferita de executant in favoarea beneficiarului care garanteaza rambursarea sumei platite in avans de catre beneficiar executantului.

Informatii legislative privind garantiile

Potrivit legislatiei privind achizitiile publice/sectoriale, in cazul contractelor de achizitii publice/contractelor sectoriale, se poate solicita constituirea urmatoarelor tipuri de garantii:

  • garantia de participare (potrivit art. 35 din Anexa la HG nr. 395/2016 , respectiv art. 41 din Anexa la H.G. nr. 394/ 2016 ) si
  • garantia de buna executie (potrivit art. 39 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 45 din Anexa la H.G. nr. 394/2016).
  • asigurare de garantare a avansului, conform prevederilor art. 4 din HG nr. 264/2003.
Articole anterioare
Articole noi

Lasa un comentariu