Petitii asigurari

Petitii Asigurari

Petitii in domeniul asigurarilor

Norma ASF nr. 18/ 2017 reglementeaza procedura de petitii pentru asigurari din activitatea societăţilor şi brokerilor de asigurare.

În activitatea de instrumentare şi soluţionare a petiţiilor, A.S.F. urmăreşte respectarea legislaţiei din domeniul asigurărilor.  A.S.F. nu îşi exprimă opinia în cazul în care rezolvarea acestora nu ţine în mod exclusiv de aplicarea legislaţiei.

Adresele de răspuns formulate de A.S.F. la petiţii nu reprezintă acte administrative în sensul prevederilor Legii nr. 554/2004.

Petitii asigurari persoane fizice

In cazul persoanelor fizice, pentru comunicarea informaţiilor, reprezentanţii petenţilor prezintă copia actului de identitate. Persoanele fizice pot solicita soluţionarea litigiului prin intermediul entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul nonbancar SAL-FIN.

SAL-Fin este o structură creată cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul asigurarilor. Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL-Fin dacă fac dovada că au încercat să soluţioneze litigiul amiabil. 

Soluționarea alternativă a litigiilor este gratuită pentru consumator.  Daca sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare aceste cheltuielile vor fi suportate de către partea care le solicită.

Consumatorii pot alege dintre două tipuri de proceduri de soluționare alternativă a litigiilor:

  • propunerea unei soluții;
  • impunerea unei soluţii.

Petitii asigurari persoane juridice

In cazul persoanelor juridice, pentru comunicarea informaţiilor, reprezentanţii petenţilor prezintă actul de reprezentare acordat. Acesta poate fi prezentat în original, în formă certificată ori legalizată, sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul.

Persoanele juridice pot solicita soluţionarea litigiului prin mediere sau arbitraj. Procedura alternativa de solutionare a litigiului, nu restrânge dreptul petentilor de a acţiona pe calea instanţei de judecată.

Petitii la IRIS AG Broker de Asigurare

In situatia în care sunteti nemultumit de activitatea prestata de societatea noastra, puteti formula o petitie in vederea solutionarii situatiei reclamate.

Petitiile adresate IRIS AG BROKER de ASIGURARE SRL, se pot solutiona prin urmatoarele metode:

  • Pe cale amiabila potrivit Procedurii operationale Cod: IRIS – PO – 01;
  • Prin metode alternative de solutionare:
    • In cazul persoanelor fizice entitatea de soluționare alternativă a litigiilor este SAL-FIN. Petentii pot obine informatii despre procedura SAL de solutionare alternativa a litigiilor de pe site-ul SAL-FIN www.salfin.ro, sau telefonic la numarul 0800 825 627 de relatii cu publicul.
    • In cazul persoanelor juridice solutionarea alternativa a litigiilor se poate realiza prin mediere sau arbitraj.
  • De către instanţele de judecată din România.

Informatii privind procedura de solutionare a petitiilor/ litigiilor sau despre stadiul rezolvarii acestora, se pot solicita la adresa de e-mail asigurari@IrisAG.ro si la numarul de telefon 0348 418 111.

Soluționarea pe cale amiabilă sau prin intermediul metodelor de soluționare alternativă a litigiilor nu limitează dreptul părților de a se adresa instanțelor de judecată abilitate.