Formular asigurare locuinte

1Detalii asigurat
2Detalii imobil asigurat

Asigurarea locuinta obligatorie si facultativaPachet asigurare locuinta obligatorie si facultativa

Daca este esti proprietarul unui imobil cu destinatia de locuinta, conform legii trebuie sa inchei asigurarea obligatorie PAD. Doarece asigurarea PAD ofera o protectie limitata de despagubire si riscuri asigurate, recomandam incheierea la pachet si a unei asigurari facultative. Completeaza informatiile de mai jos pentru ofertare si vom gasi impreuna solutiile potrivite de asigurare.

Date despre asigurat (proprietar locuinta)

Date locuinta asigurata

fara subsol, demisol, parter

Adresa locuinta asigurata

Locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă – au înţelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât şi cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune;

Locuința: Construcție alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

Locuința socială: Locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economică nu le permite accesul la o locuința în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Locuința de serviciu: Locuința destinată funcționarilor publici, angajaților unor instituții sau agenți economici, acordata în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Locuința de intervenție: Locuința destinată cazării personalului unităților economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplinește activități sau funcții ce necesita prezenta permanenta sau în caz de urgență în cadrul unităților economice.

Locuință de necesitate: Locuință destinată cazării temporare:

(i) a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari;

(ii) victimelor violenței domestice, ca măsură complementară celor prevăzute de lege în domeniul asistenței sociale și protecției victimelor violenței domestice.

Locuința de protocol: Locuința destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele funcții ori demnități publice, exclusiv pe durata exercitării acestora.

Casa de vacanță: Locuința ocupată temporar, ca reședință secundara, destinată odihnei și recreerii.