Informatii asigurare locuinte

Informatii precontractuale asigurare Locuinta

Inainte de a va asigura casa sau apartamentul, echipa IrisAG.ro va furnizeaza informatii actualizate despre orice tip de asigurare de locuinta. La cumpararea unei asigurari de locuinte, recomandarea noastra este ca pe langa pachetul de baza, sa achizitionati si clauza suplimentara de asistenta tehnica la domiciliu. Mai multi asiguratori au introdus in pachetele de asigurare plata unor despagubiri pentru acele evenimente survenite la locatia asigurata, care produc sau sunt de natura sa produca daune bunurilor asigurate si care necesita interventii si reparatii /remedieri urgente.

Ce acopera clauza de asistenta tehnica pentru asigurarea locuintei?

Poti beneficia de asistenta tehnica pentru pierderea serviciilor esentiale, respectiv pentru:

 • intreruperea alimentarii cu energie electrica,
 • intreruperea furnizarii gazelor naturale,
 • defecțiuni de incalzire, ventilatie sau aer conditionat,
 • lipsa sau oprirea alimentarii cu apa.

Prin clauza de asistenta tehnica se pot solutiona, urmatoarele:

 • daune la acoperis în urma unei furtuni
 • urgente si avarii la instalatiile sanitare
 • urgente si avarii la instalatia electrica
 • pierderea cheilor sau daune la incuietori, usi si ferestre
 • alte urgente pentru limitarea pagubelor.

Daca ai nevoie de o asigurare de locuinta, completeaza formularul de asigurare. Ne poti contacta, sa te consiliem privind alegerea riscurilor, a fransizelor si sumelor asigurate. 

PID asigurare Locuinta

Informatii pe scurt despre asigurare Locuinta, sunt sintetizate in documentul PID.  Conform Normei nr. 22/2021 a ASF, distribuitorii de asigurari trebuie sa ofere clientilor informatii despre produsul de asigurari, inca din faza precontractuala.  

PID-ul este un document standardizat la nivel european de informare privind produsul de asigurare (PID = “product information document” sau IPID = “Insurance Product Information Document“) stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare nr. 1469/2017 al Comisiei Europene în legătura cu Directiva Europeană 97/2016.

Ce informatii gasim in PID despre asigurare locuinta?

Ce se asigura prin asigurarea de locuinte?

 • Locuința (cu dependințele, dotările și instalațiile fixe) și, după caz, construcţiile anexe;
 • Bunurile conținute de tipul îmbrăcăminte, mobilier, echipamente electronice /electrocasnice (la o valoare globală sau defalcată pe categorii de bunuri, declarată de client);
 • Daunele provocate terților din culpa dumneavoastră (răspunderea civilă).

Ce se asigura prin asigurarea de locuinte?

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

 • Război, terorism, reacții nucleare;
 • Fapte săvârșite cu intenție sau din culpă gravă de către Asigurat (de ex. improvizații neconforme cu reglementările în vigoare la instalaţiile de gaze, încălzire sau electrice);
 • Pătrunderea apei de ploaie prin ferestre neetanșe sau neînchise sau prin deschizături care nu sunt produse de fenomenele atmosferice acoperite;
 • Tasare;
 • Igrasie.

Informatii despre restrictiile de acoperire pentru asigurare de locuinta

Nu se asigura:

 • Clădiri expertizate tehnic pentru riscul de cutremur;
 • Clădiri în curs de construcţie sau nefinalizate;
 • Clădiri situate în zone cu istoric de alunecări / prăbuşiri de teren;
 • Clădiri de patrimoniu;
 • Construcţii subterane, sere, solarii;
 • Bani, obiecte din metale preţioase, obiecte de artă;
 • Vehicule;
 • Orice tip de teren;
 • Bunuri degradate, ruinate sau a căror stare de întreținere este necorespunzătoare

Unde poti beneficia de acoperire (teritorialitate)

Asigurarea este valabilă la locația asigurată menționată în Poliță.

Obligatii si termene de plata

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioada menţionată în poliţă, sau în rate.

Informatii depre inceperea, incetarea sau rezilierea pentru asigurare de locuinta

Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz înainte ca denunțarea să-și producă efectele, în condițiile în care nu s-au produs riscuri asigurate.

PID-uri cu informatii asigurare de locuinta

Selecteaza documentul de informare asigurare locuinta obligatorie si facultativa, de la asiguratorii de mai jos:

Selecteaza documentul de informare asigurare locuinta obligatorie si facultativa, de la asiguratorii de mai jos:

Articole anterioare
Articole noi

Lasa un comentariu