Asigurare expert contabil, contabil autorizat

Asigurare de raspundere civila profesionala - Expert contabil sau contabil autorizat

Afla cat costa o asigurare pentru expert contabil sau contabil autorizat. Expertii contabili si contabili autorizati, au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică. 

Obligatia expertilor contabili si contabililor autorizati de a detine o asigurare de raspundere profesionala a fost introdusa prin O.G nr.65/1994. Potrivit legii, experții contabili și contabilii autorizați garantează răspunderea civilă privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare.

Completeaza formularul pentru a afla cat costa o asigurare profesionala pentru expert contabil sau contabil autorizat

1
2

Informatii asigurat:

Serie Carte de identitate
Nr. Carte de identitate
Localitatea
Luna/ Zi/ An

Informatii despre contractantul asigurarii

Daca contractul este diferit de persoana asigurata, completati datele contractantului:
Denumire firma
CIF
J....../ ....../ .....

Cat costa asigurarea de raspundere profesionala pentru contabili?

Pretul asigurarii de raspundere profesionala a contabililor autorizati si/ sau expertilor contabili incepe de la 40 Euro/an. Prima de asigurare este influentata de valoarea sumei asigurate si de cifra de afaceri. Ofertele de asigurare sunt emise de asiguratori de top din Romania.

Ce acopera asigurarea expertilor contabil sau contabililor autorizati?

In limita de răspundere, a riscurilor asigurate şi a excluderilor din asigurare stabilite prin Poliţă, aceasta acoperă doar cererile de despăgubire/cererile de chemare în judecată/constituirile de părţi civile în dosarele penale/avizările scrise formulate împotriva asiguratului, pentru prima dată, în timpul perioadei de asigurare menţionate în Poliţă sau perioadei extinse de raportare (dacă se aplică conform Poliţei), pentru faptele culpabile săvârşite de Asigurat în timpul aceleiaşi perioade de asigurare sau perioadei de răspundere anterioară (dacă se aplică conform Poliţei).

Care este cadrul legal care reglementeaza activitatea expertilor contabil sau contabililor autorizati?

Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, pentru persoanele fizice și juridice, următoarele lucrări:

 • organizează, conduce, ține, verifică și supraveghează contabilitatea, întocmește și semnează situațiile financiare și execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe și contribuții, întocmirea și depunerea de declarații fiscale și asigurarea reprezentării clientului în relația cu autoritățile fiscale, ca parte a unui contract de prestări de servicii în domeniul contabilității;
 • acordă asistență de specialitate privind organizarea și ținerea contabilității;
 • efectuează analize și evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, altele decât cele definite prin Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare adoptate de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR);
 • efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR;
 • execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activități de evidență electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă și informatică, certificare de informații, date și documente;
 • îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor și de mandatar financiar;
 • acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților;
 • asigură managementul financiar-contabil și al performanței economice;
 • asigură controlul intern de gestiune și managementul riscurilor persoanelor juridice;
 • acordă consultanță în gestiune financiară și în contabilitate, prestează servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate;
 • efectuează pentru persoanele fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe privind activitățile prevăzute la prezentul articol.

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări:

 • ține contabilitatea operațiunilor economico-financiare prevăzute în contract;
 • pregătește lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare.
 • efectuează activități de evidență electronică a personalului și de salarizare.
Articole anterioare

Lasa un comentariu