Termeni asigurari si conditii de utilizare site IrisAG.ro / aplicatie rca.IrisAG.ro

Termeni asigurari valabili incepand cu data de 01.12.2023

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚIILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE de distributie asigurari

Termeni si conditii emitere asigurari online

Termeni asigurari si definitii (aplicatie asigurari)

Acești termeni vă indică regulile pentru utilizarea site-ului/ aplicației noastre www.IrisAG.ro (site-ul nostru).

Definitii

„Comunicări” înseamnă informațiile furnizate cu privire la Contul dvs. inclusiv: orice acorduri și politici cu care sunteți de acord. Se includ (de ex., Acești Termeni), inclusiv actualizări ale acestor acorduri sau politici; dezvăluiri și notificări. 

„Politica cookie” înseamnă politica cookie a site-ului care poate fi găsită la adresa https://irisAG/cookies.

„Debit direct” înseamnă un aranjament între dvs. și banca dvs. care ne autorizează să facem acest lucru.

„Eveniment de forță majoră” înseamnă un eveniment care depășește controlul rezonabil al unei părți afectate. Acestia includ, fără limitare, orice întrerupere a pieței, acte sau restricții ale guvernului sau autorităților publice, război, revoluție, greve. Sau alte acțiuni industriale, incendii, inundații , dezastru natural, explozie, acțiune teroristă, defecțiune. Sau funcționare defectuoasă a oricărei soluții de telecomunicații sau a altor echipamente sau sisteme.

„Informații” înseamnă orice informații confidențiale și / sau de identificare personală sau alte informații. Se includ, dar fără a se limita la următoarele: numele, adresa de e-mail, data nașterii, cod numeric personal, numărul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon și informațiile financiare.

„Mobil” înseamnă telefonul smartphone sau alt dispozitiv electronic pe care ați descărcat aplicația IrisAG.

„Aplicație mobilă” înseamnă aplicația mobilă accesibilă prin intermediul telefonului dvs. mobil, unde puteți obține accesul la tabloul de bord IrisAG.

Termeni

„Termeni asigurari” înseamnă termenii care guvernează utilizarea aplicației de emitere a asigurarilor.

„Termeni privind aplicația mobilă” înseamnă termenii și condițiile care guvernează utilizarea aplicației mobile pe care o puteți găsi în aplicația mobilă.

„Utilizator”, „dumneavoastră” sau „dvs.” înseamnă persoana care utilizeaza site-ul/ aplicatia IrisAG si care a fost de acord cu acești Termeni asigurari. Persoana respectiva poate utiliza Serviciile noastre, in calitate de asigurat sau contractant al unui contract de asigurare.

„Site” înseamnă site-ul web general, adresa web a cărei adresă este www.IrisAG.ro.

„Politica de utilizare acceptabilă a site-ului web” înseamnă politica de utilizare acceptabilă a site-ului, care poate fi găsită pe site-ul nostru.

„Termeni pentru site-ul web” înseamnă termenii și condițiile privind utilizarea site-ului nostru care poate fi găsit pe site-ul nostru.

Cine suntem și cum să ne contactați

Site-ul nostru este operat de IRIS AG Broker de Asigurare SRL (noi). Avem sediul social in Pitesti, B-dul I.C.Bratianu, Nr. 24, Et. 4, Cam. 7, judetul Arges.

Suntem autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) ca intermediar principal de asigurari.

 • IRIS AG Broker de Asigurare SRL
 • Sediul social: Pitesti, str. I.C. Bratianu, nr. 24, Et. 4, Cam. 7, Arges, Tel./ Fax 0348 418 111, asigurari@IrisAG.ro
 • J3/1298/2014
 • CIF: 33675390
 • Autorizat de ASF prin Decizia nr. 1942/ 2014 ca intermediar principal
 • Registrul companii de brokeraj RBK 778
 • Autoritatea de supraveghere competenta www.asfromania.ro
 • Primele de asigurare si serviciile de consultanta nu contin TVA
 • Pentru unele produse de asigurare, se pot percepe taxe de procesare pentru acoperirea costurilor administrative.

Informatii precontractuale

Aveti dreptul de a solicita si alte informatii referitoare la contractul de asigurare de care aveti nevoie.

Prin completarea formularelor din aplicatia IrisAG.ro,  confirmati ca datele de identificare sunt reale, conform prevederilor legale privind identificarea clientilor.

Pentru analiza nevoilor si necesitatilor dvs. de asigurare trebui sa parcurgenti formularul DNT Persoane Fizice sau DNT Persoane Juridice.

Solutionarea petitiilor

Informatii despre petitii in domeniul asigurarilor se poat obtine de pasite ASF AICI. Solutionarea petitiilor se poate face:

 • Pe cale amiabila potrivit Procedurii operationale Cod: IRIS – PO – 01; Politica de petitii poate fi consultata aici
 • Prin metode alternative de solutionare:
  • In cazul persoanelor fizice entitatea de soluționare alternativă a litigiilor este SAL-FIN. Petentii pot obine informatii despre procedura SAL de solutionare alternativa a litigiilor de pe site-ul SAL-FIN la sectiunea „Consumatori” www.salfin.ro, sau telefonic la numarul 0800 825 627 de relatii cu publicul.
  • In cazul persoanelor juridice solutionarea alternativa a litigiilor se poate realiza prin mediere sau arbitraj.
 • De către instanţele de judecată din România.
 • Alte informatii privind protectia consumatorilor se pot obtine si de la AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Plata si livrarea contractelor de asigurare

Plata asigurarilor comandate online pe www.IrisAG.ro pot fi platite doar cu card bancar, inainte de emiterea politei de asigurare.

Conform legislatiei in vigoare documentele polita de asigurare/ decont de plata, sunt suficiente pentru inregistrarea in contabilitate.

Plata Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

In cazul optiunii de plata ” Online prin card bancar „ veti fi redirectionat catre pagina securizata a procesatorului de plati. Aici veti completa un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra.

 – Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectueaza prin intermediul sistemului „3-D Secure” dezvoltat de organizatiile de carduri Visa/MasterCard. Acestia asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca in mediul fizic.

 – „3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

Important de stiut!

Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la detinatorul de card!

Livrarea contractelor de asigurare emise online se transmit in mod automat pe adresa de email cu care v-ati inregistrat pe site-ul www.IrisAG.ro.

La solicitarea dvs., contractele de asigurare se pot transmite si prin curier la adresa indicata. Plata taxei de transport este stabilita, potrivit informatiilor primite inainte de a comanda polita de asigurare.

Pentru asigurarile comandate offline, plata si livrarea contractelor de asigurare se stabileste de comun acord la momentul negocierii acestora.

Anulari sau modificari ale contractelor de asigurare

Solicitarea anularii/ modificarii la un contract de asigurare se face prin trimiterea unui cereri la adresa asigurari@irisag.ro.

Se vor respecta prevederile Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare. Se aplica legile care reglementeaza asigurarile obligatorii si actele normative emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Asigurari obligatorii

În privința asigurărilor obligatorii, denunțarea sau renunțarea asiguratului/ utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul.

În cazul asigurărilor RCA

În cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA), se aplică reglementările specifice acestei asigurări.

Contractul RCA se desfiinţează de drept dacă:

a) riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naşte obligaţia asigurătorului RCA;

b) producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după naşterea obligaţiei asigurătorului RCA.

În cazul instrainarii/ radierii vehiculului asigurat din circulatie, atunci când asiguratul a plătit integral sau în rate prima de asigurare, acesta este îndreptăţit să o recupereze proporţional cu perioada neexpirată a contractului RCA, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.

În cazul în care Utilizatorul constată în momentul livrării sau ulterior acestui moment faptul că polița emisă de către Operator conform comenzii lansate de către Utilizator conține informații greșite, exclusiv din vina Utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informații greșite, acesta poate solicita corectarea erorilor și emiterea unui duplicat al contractului de asigurare. Dacă, în situația enunțată mai sus, Utilizatorul va solicita emiterea și livrarea unei alte polițe, atunci acesta va fi obligat să achite taxa de transport.

Daca din motive independente de noi, cum ar fi disfunctionalitati ale serverelor / programelor asiguratorilor si nu numai, nu primiti pe email polite RCA dupa efectuarea platii, va rugam sa ne contactati.

În cazul asigurărilor obligatorii PAD

Asigurarea obligatorie a locuinței (PAD) nu poate fi denunțată/anulată, după plata primei de asigurare, conform legi.

În situaţia schimbării proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu şi prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract.

Asigurari facultative

Contractantul/ Asiguratul poate solicita anularea sau modificarea unui contract facultativ de asigurare în conformitate cu condițiile de asigurare respective.

Utilizatorul are dreptul de a denunța contractele de asigurare facultative în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/primirea poliței și a condițiilor contractuale, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurările de viață.

În cazul în care contractele de asigurare facultative au început să își producă efecte în perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituită pro rata (cu respectarea conditiilor de asigurare) și în măsura în care nu s-au produs evenimente asigurate și/sau nu există daune avizate în baza respectivului contract / poliță de asigurare.

În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de renunțarea la contract si se solicita plata despagubirilor, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie.

În cazul în care anumite date inscrise pe contractul de asigurare sunt gresite sau nu mai corespund realizatii, utilizatorul are obligatia de a solicita documentat corectarea acestora.

Modificarile politelor facultative de asigurare se efectueaza in conformitate cu conditiile generale/ specifice de asigurare.

Principii şi informaţii generale

Anterior încheierii contractului de asigurare contractantul/ asiguratul are obligatia sa completeze datele din formularele de asigurare specifice pentru analiza cerințelor și nevoilor clientului (DNT), precum și documentele de informare care conțin informații-cheie despre produsele de asigurare (PID, KID, document de informare privind produsul de asigurare).

Litigiile pot fi soluţionate pe cale amiabila potrivit procedurile interne ale Operatorului, prin proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL-FIN). Sau se va solutiona de instanta competenta de la sediul Operatorului.

IRIS AG BROKER de ASIGURARE SRL are acordul asiguratorilor de a emite note de acoperire/contracte de asigurare/reasigurare.  Putem colecta prime de asigurare în numele societăților de asigurare în baza imputernicirii primite din partea acestora.

Putem colabora și cu o altă companie de brokeraj, sau cu alt intermediar principal, in conformitate cu normelor A.S.F..

Informaţii privind conflictele de interese

IRIS AG BROKER de ASIGURARE SRL nu detine participaţii calificate la asigurători si nici asiguratorii nu detin participatii calificate la Mandatar.

Lucram in sectorul distributiei de asigurari cu mai multi asiguratori, lista acestora putand fi consultata la cerere.

Informaţii privind remuneratia

Natura remuneraţiei primite de IRIS AG BROKER de ASIGURARE SRL în legătură cu serviciile prestate, poate fi sub forma de comision, onorariu, cost/ taxa sau alt tip de plată, inclusiv beneficiu economic sau alt avantaj ori stimulent financiar sau nefinanciar.

In functie de specificul produsului de asigurare, utilizatorul va fi informat asupra costurilor suportate de acesta care nu sunt incluse in prima de asigurare. de ex.: costurile sau taxele de emitere/ gestionare a politelor de asigurare, onorariile sau costurile pentru consultanta/ asistenta.

In cazul in care nu sunteti de acord cu taxele percepute de noi, va trebuie sa va inchideti contul si sa nu mai utilizati aplicatia / site-ul IrisAG.ro

Informaţii privind consultanta

Oferim consultanţa in legatura cu alegerea unui produs de asigurare si facem recomandari personalizate de asigurare. Consultanta se realizeaza după analizarea unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă.

Oferim consultanţa in legatura cu solutionarea daunelor/ despagubirilor la cererea Asiguratului/ Contractantului.

Pentru unele produse de asigurare, domenii de activitate, consultanta/ taxa de emitere este obligatorie. Ea se achita de catre Asigurat/ Contractant odata cu emiterea politei de asigurare.

Procesarea emiterii contractelor de asigurare

Pentru unele produse de asigurare, se pot percepe taxe de procesare pentru acoperirea costurilor administrative.

Garantarea asiguraţilor

Va informam de existenţa Fondului de garantare a asiguraţilor. Pentru informații complete si actualizate privind activitatea acestuia si despre protecția care v-o oferă, va rugam sa accesați www.fgaromania.ro

Reguli de comunicare

Partile ageeaza ca orice comunicare privind obiectul utilizarii site-ului, sa se faca prin mai multe forme. De ex.: telefonic (voce, SMS, sau orice alta aplicatie cum ar fi WhatsApp), prin email, curieri ori prin alte canale media.

Reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate, folosesc in scopul indeplinirii comenzilor utilizatorului.

Datele personale colectate sunt transmise unor terti, precum: societati de asigurare, societati specializate in lichidarea daunelor. Sau administratorilor fondurilor de pensii, autoritati/ institutii care trebuie sa furnizeze anumite informatii sau verificari, necesare prestarii serviciului contractat sau respectarii unor prevederi legale. 

Utilizatorul poate solicita operatorului exercitarea dreptului de acces, la rectificare, la ştergere, la restricţionare, la portabilitate. Aveti dreptul la opozitie impotriva prelucrării datelor cu caracter personal.

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Acest amendament de prelucrare a datelor reflectă acordul părților cu privire la condițiile care guvernează prelucrarea și securitatea datelor personale. Mai multe informatii privind prelucrarea datelor personale se pot gasi pe site la sectiunea “Politica de confidentialitate”.

Utilizând site-ul nostru acceptați acești termeni asigurari

Utilizarea site-ului nostru, confirmați că sunteți de acord cu acești termeni de utilizare și că sunteți de acord să le respectați.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni asigurari, nu trebuie să utilizați site-ul nostru.

Vă recomandăm să imprimați o copie a acestor termeni pentru referințe ulterioare.

Termeni asigurari aplicabili

Acești termeni asigurari de utilizare se referă la următorii termeni suplimentari, care se aplică și în cazul utilizării de către dvs. a site-ului nostru:

 • Politica noastră de confidențialitate, care stabilește termenii în care procesăm datele personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați. Utilizând site-ul nostru, sunteți de acord cu această prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.
 • Politica noastră de utilizare acceptabilă, care stabilește utilizările permise și utilizările interzise ale site-ului nostru. Când utilizați site-ul nostru, trebuie să respectați această politică de utilizare acceptabilă, de mai jos.
 • Politica noastră privind cookie-urile, care stabilește informații despre cookie-urile de pe site-ul nostru.

Modificarea termenilor

Putem modifica acești termeni asigurari din când în când. De fiecare dată când doriți să utilizați site-ul nostru, vă rugăm să verificați acești termeni. Asta pentru a vă asigura că înțelegeți termenii care se aplică în acel moment.

Modificări pe site-ul nostru

Putem actualiza și modifica site-ul nostru periodic pentru a reflecta modificările aduse produselor noastre, nevoilor utilizatorilor noștri și priorităților noastre de afaceri.

Este posibil să suspendăm sau să retragem site-ul nostru.

Păstrarea datele dvs. de cont

Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale. Nu trebuie să dezvăluiți acest lucru unei terțe părți.

Avem dreptul să dezactivam în orice moment codul de identificare al utilizatorului sau parola. Asta dacă în opinia noastră nu ați respectat in mod rezonabil niciuna dintre prevederile acestor condiții de utilizare.

Dacă știți sau suspectați că altcineva decât dvs. ca ar cunoaște codul de identificare a utilizatorului sau parola, trebuie să ne anunțați imediat folosind datele de contact de pe site-ul nostru.

Utilizarea materialelor de pe site-ul/ aplicatia noastra

Suntem proprietarul sau licențiatul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru și al materialelor publicate pe acesta. Aceste materiale sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Puteți să imprimați un document și să descărcați extrase din orice pagină din site-ul/ aplicația noastră pentru uz personal.

Nu trebuie să modificați în nici un fel documentele sau copiile digitale ale materialelor pe care le-ați imprimat sau descărcat. Nu trebuie să utilizați niciun fel de ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică separată de orice text însoțitor.

Nu trebuie să utilizați nicio copie sau parte a conținutului de pe site-ul/ aplicația noastră în scopuri comerciale fără a obține o licență de la noi sau acordul nostru.

Încărcarea conținutului pe site-ul nostru

De fiecare dată când utilizați o funcție care vă permite să încărcați conținut/ documente pe site-ul/ aplicatia noastră, trebuie să respectați standardele de conținut stabilite în Politica noastră de utilizare acceptabilă .

Orice conținut pe care îl încărcați pe site-ul/ aplicația noastră va fi considerat neconfidențial și ne-proprietar. Vă păstrați toate drepturile de proprietate în conținutul dvs., dar sunteți obligat să ne acordați dreptul de a utiliza, a stoca și a copia acel conținut și pentru al pune la dispoziția unor terți pentru prestarea serviciului oferit sau pentru indeplininirea unei obligatii legale.

De asemenea, avem dreptul de a dezvălui identitatea dvs. oricărei terțe părți care susține că orice conținut postat sau încărcat de dvs. pe site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală sau a dreptului la confidențialitate.

Sunteți singurul responsabil pentru securizarea și copierea de rezervă a conținutului dvs.

Noi nu garantăm că site-ul/ aplicația noastră va fi securizat sau fără erori sau viruși.

Sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informației, a programelor de calcul și a platformei pentru a accesa site-ul nostru. Ar trebui să utilizați propriul software de protecție împotriva virușilor.

Nu trebuie să utilizați în mod abuziv site-ul/ aplicația noastră introducând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale periculoase sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul/aplicatia noastră sau la orice server, computer sau bază de date conectate la site-ul/aplicatia noastra. Nu trebuie să atacați site-ul/aplicatia noastră printr-un atac de refuz al unui serviciu sau printr-un atac distribuit de serviciu distribuit. Dacă ați încălca această prevedere, ați comite o infracțiune. Vom raporta astfel de încălcări autorităților competente în materie de aplicare a legii. Vom coopera cu aceste autorități prin faptul că le vom dezvălui identitatea dumneavoastra. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.

Reguli privind conectarea la site-ul/ aplicatia noastra de emitere asigurari online

Puteți să vă conectați la pagina noastră de pornire, cu condiția să o faceți într-o manieră corectă și legală și să nu ne distrugeți reputația sau să profitați de ea.

Nu trebuie să stabiliți o legătură cu site-ul nostru pe orice site web care nu este deținut de dvs.

Site-ul/aplicația noastră nu trebuie să fie încadrat pe niciun alt site și nici nu puteți crea un link către nicio parte a site-ului nostru, alta decât pagina de pornire.

Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare.

Legislația țării în care se aplică litigiile

Dacă sunteți un consumator, vă rugăm să rețineți că acești termeni asigurari de utilizare, obiectul și formarea acestora sunt reglementați de legea română. 

Marcile noastre comerciale

IrisAG este o marcă a companiei IRIS AG Broker de Asigurare SRL. Nu aveți permisiunea să o utilizați fără aprobarea noastră, cu excepția cazului în care face parte din materialul pe care îl utilizați, conform permisiunii din secțiunea “Utilizarea materialelor de pe site-ul/ aplicația noastră”.

Politica de utilizare acceptabilă

Această politică de utilizare acceptabilă stabilește termenii dintre dvs. și noi, conform cărora puteți accesa site-ul/aplicatia noastra “IrisAG.ro”. Această politică de utilizare acceptabilă se aplică tuturor utilizatorilor și vizitatorilor site-ului nostru.

Utilizand site-ul/ aplicația noastră, înseamnă că acceptați și sunteți de acord să respectați această politică de utilizare acceptabilă, care completează Termeni asigurari și condițiile site-ului/aplicatiei noastre.

www.IrisAG.ro este un site/aplicatie administrata de IRIS AG Broker de Asigurare SRL. 

Utilizări interzise

Puteți utiliza site-ul/ aplicatia noastra numai în scopuri legale. Nu puteți utiliza site-ul nostru:

 • În orice mod, aceasta încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.
 • În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos.
 • În scopul de a dăuna sau de a încerca să dăuneze minorilor în orice fel.
 • Pentru a trimite, a primi cu bună știință, a încărca, a descărca, a utiliza sau a reutiliza orice material care nu respectă standardele noastre de conținut detaliate mai jos.
 • Să transmită sau să procure trimiterea de materiale publicitare sau materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam).
 • Să transmită cu bună știință orice date, să trimită sau să încarce orice material care conține viruși, cai troieni, viermi, bombe cu timp, înregistrări de tip keystroke, spyware, adware sau alte programe dăunătoare sau coduri similare de calculator proiectate să afecteze negativ funcționarea oricărui software hardware.

De asemenea, sunteți de acord:

 • Să nu reproduceti, să multiplicati, să copiati sau să re-vindeti orice parte a site-ului nostru, cu încălcarea prevederilor termenilor noștri de utilizare a site-ului web.
 • Să nu accesati fără autorizare, să interveniti, să deteriorati sau să perturbati:
  • orice parte a site-ului nostru;
  • orice echipament sau rețea pe care este stocat site-ul nostru;
  • orice software utilizat în furnizarea site-ului nostru; sau
  • orice echipament sau rețea sau software deținut sau utilizat de orice terță parte.

Standardele de conținut

Aceste standarde de conținut se aplică oricărui document/informatii pe care le incarcati pe site-ul nostru și la orice servicii asociate cu acesta.

Trebuie să respectați spiritul și litera următoarelor standarde. Standardele se aplică fiecărei informatii.

Informațiile trebuie:

 • Sa fie exacte si corecte;
 • Să fie reale; și,
 • Să respecte legea aplicabilă

Informațiile nu trebuie:

 • Să conțina orice material care este defăimător pentru orice persoană;
 • Să conțina orice material obscen, ofensator, ură sau denigrator;
 • Să promoveze violența;
 • Să promoveze discriminarea bazată pe rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă;
 • Să promoveze orice activitate ilegală sau frauduloasa;
 • Să amenințe, să abuzeze sau să invadeze intimitatea altcuiva sau să provoace neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă;
 • Să utilizeze greșit identitatea sau afilierea față de orice persoană

Masuri de suspendare a utilizarii site-ului/ aplicatiei noastre

 • Vom determina dacă a fost încălcat această politică de utilizare acceptabilă prin utilizarea de către dvs. a site-ului nostru/ aplicatiei noastre. Atunci când a avut loc o încălcare a acestei politici, putem lua astfel de măsuri pe care le considerăm potrivite.
 • Nerespectarea acestei politici acceptabile de utilizare constituie o încălcare semnificativă a condițiilor de utilizare pe care vi se permite să utilizați site-ul nostru și poate duce la efectuarea tuturor sau a oricăror dintre următoarele acțiuni:
  • Retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de utilizare a site-ului nostru;
  • Îndepărtarea imediată, temporară sau permanentă a oricărei postări sau materiale încărcate de dvs. pe site-ul nostru;
  • Transmiterea unui avertisment pentru tine;
  • Proceduri judiciare împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe baza unei despăgubiri (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli administrative și juridice rezonabile) rezultate din încălcare;
  • Acțiune în justiție împotriva dumneavoastră; și / sau,
  • Dezvăluirea acestor informații autorităților de aplicare a legii, după cum este necesar.

Modificări la politica de utilizare acceptabilă

Este posibil să revizuim în orice moment această politică de utilizare acceptabilă prin modificarea acestei pagini. Trebuie să verificați din când în când această pagină pentru a lua în considerare modificările pe care le facem, deoarece acestea vă obligă din punct de vedere juridic. 

Securitate

Trebuie să vă asigurați că luați toți pașii rezonabili pentru:

– asigurați-vă că PIN-ul mobil și parola sunt păstrate în siguranță și în siguranță;

– asigurați-vă că accesul la tabloul de bord IrisAG este păstrat în siguranță și sigur; și

– asigurați-vă că PIN-ul Cardului dvs. și alte numere unice (inclusiv CVC, expirarea și numărul cardului) sunt păstrate în siguranță și în siguranță.

Suspendarea utilizarii site-ului

Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al Serviciilor IrisAG în orice moment, fără notificare și fără nicio răspundere.

Anunțuri si comunicari

Prin acceptarea termenilor si condiilor, sunteți de acord cu primirea electronică a tuturor comunicărilor pe care le furnizăm în legătură cu Serviciile IrisAG. 

Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că vă conectați periodic la tabloul de bord IrisAG și să revizuiți în mod regulat site-ul web și adresa de e-mail și să deschideți și să revizuiți comunicările pe care vi le furnizăm prin aceste mijloace. 

Vă putem contacta din când în când pentru a vă notifica modificările sau informațiile referitoare la contul dvs.. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că verificați în mod regulat site-ul și că informațiile dvs. de contact stocate în profilul dvs. sunt actualizate. Ne puteți contacta în conformitate cu acești Termeni asigurari.

Date

Prelucrarea datelor dvs. este reglementată de acești Termeni asigurari, precum și de Politica noastră de confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a transmite informațiile sau datele personale despre dvs., instituțiilor de aplicare a legii, autorităților de stat și instituțiilor financiare, dacă este necesar pentru a respecta legislația relevantă și pentru a identifica dacă acești termeni și legislația relevantă nu a fost încălcată.

Când utilizați serviciile IrisAG, este posibil să colectăm date despre locația dvs.. Dacă permiteți aplicației mobile să acceseze servicii de localizare prin intermediul sistemului de permisiune utilizat de sistemul dvs. de operare mobil, este posibil să colectăm, de asemenea, locația exactă a dispozitivului atunci când aplicația rulează fundalul sau fundalul. Putem, de asemenea, să obținem locația dvs. aproximativă de la adresa dvs. IP. 

Accesand IrisAG cu un număr de telefon (inclusiv un număr de telefon mobil), sunteți de acord să primiți apeluri de mesagerie automată și preînregistrate la acel număr. Dacă un număr de telefon care ne este furnizat este un număr de telefon mobil, sunteți de acord să primiți mesaje SMS sau text la acel număr, pentru probleme legate de servicii. 

Sunteți de acord că vă putem folosi informațiile dvs. în legătură cu contul dvs., pentru a ne permite să revizuim, să dezvoltăm și să îmbunătățim produsele și serviciile noastre. Aceasta poate implica furnizarea informațiilor dvs. partenerilor, afiliaților, agenților, distribuitorilor și furnizorilor nostri. De asemenea, ne putem dezvălui informațiile dvs. conform legii, reglementărilor sau oricărei autorități sau agenții competente pentru a investiga posibile activități frauduloase, ilegale sau neautorizate.

Proprietate intelectuală

Site-ul Web/ aplicatia mobila IrisAG și toate drepturile de proprietate intelectuală conținute în acestea, inclusiv, dar fără a se limita la orice conținut, sunt deținute sau licențiate de noi. Drepturile de proprietate intelectuală înseamnă drepturi precum: drepturile de autor, mărcile comerciale, numele de domeniu, drepturile de design, drepturile de bază ale bazelor de date, brevetele și orice alte drepturi de proprietate intelectuală de orice fel, indiferent dacă sunt înregistrate sau neînregistrate (oriunde în lume). Proprietatea intelectuală pentru IrisAG include și toate logo-urile aferente. Nu puteți să le copiați, să le imitati sau să le folosiți fără consimțământul nostru prealabil scris.

Ne rezervăm toate drepturile în orice proprietate intelectuală în legătură cu acești Termeni asigurari. Aceasta înseamnă, de exemplu, că vom rămâne proprietari ai acestora și că vom fi liberi să le folosim așa cum considerăm potrivit.

Sunteți de acord să nu modificați sau să nu încercați să eludați sau să ștergeți anunțurile conținute în tabloul de bord IrisAG (inclusiv orice notificări privind proprietatea intelectuală) și, în special, în orice drepturi digitale sau altă securitate încorporată.

Solicitare de informații

Puteți solicita oricând, pe durata acestor Termeni, o copie a acestor Termeni și oricare dintre informațiile stabilite în contractul de asigurare.

Pentru mai multe informații, ne puteti solicita următoarele documente:

 • Conditiile de asigurare
 • Rezumatul conditiilor de asigurare (PID)

Modificări la acesti termeni asigurari

Termeni asigurari pot fi modificați în mod unilateral de noi. Aceste modificări vor fi considerate ca fiind acceptate de dvs. în cazul în care, nu ne anunțăm contrariul. 

În cazul în care o modificare a Termenilor este cerută de lege/ un act normativ de reglementare sau se referă la adăugarea unui serviciu nou, la o funcționalitate suplimentară serviciului existent, la o reducere a costului serviciilor sau la orice altă schimbare care nu vă micșorează drepturile și nu mărește responsabilitățile, modificarea poate fi făcută fără notificare prealabilă și va intra în vigoare imediat.