Formular DNT

Formularul DNT este documentul utilizat in domeniul asigurarilor, necesar analizei cerinţelor şi necesităţilor clienţilor.

Formular DNT pentru persoane fizice si juridice

Potrivit Normei ASF nr. 22 din 11 august 2021 privind distribuția de asigurări, DNT este realizat anterior prezentării unor produse de asigurare şi propunerii unei soluţii financiare/încheierii unui contract de asigurare.

Cu ajutorului formularului DNT se pot identifica produsele de asigurare de care ai nevoie pentru familia si afacerea ta.

IRIS AG Broker de Asigurare acordă consultanţă, ulterior efectuării analizei cerintelor, în funcţie de tipul produselor de asigurare si specificului fiecarui client.

Evaluarea cerinţelor şi necesităţilor asiguratului conţine următoarele:

a) colectarea datelor personale, in scopului incheierii unor contracte de asigurare;

b) opţiunea asiguratului privind tipul sau gama de produse de asigurare;

c) alte informaţii, în cazul produselor de asigurare ale căror condiţii sunt reglementate conform legislaţiei în vigoare.

În funcţie de tipul produsului de asigurare dorit, sunt solicitate şi informaţii relevante pentru identificarea necesităţilor privind:

a) datele despre situaţia familială;

b) datele despre situaţia financiară;

c) obiectivele financiare ale clienţilor;

d) informaţii privind produse de investiții bazate pe asigurări.

Necompletarea Formularului

Necompletarea informaţiilor din formularul DNT, poate conduce la imposibilitatea de a va prezenta un produs de asigurare adecvat nevoilor si necesitatilor dvs., mai ales in cazul asigurarilor de viata.

In cazul contractelor de asigurare de viata bazate pe investiții, care oferă o valoare la scadență sau o valoare de răscumpărare care este expusă, parțial sau integral, direct sau indirect, fluctuațiilor pieței, nu poate fi prezentata o proiecţie a contractului in lipsa unei analize adecvate.

Proiecţia ar trebui sa cuprinda informaţii referitoare la situaţia personală, la contractul de asigurare, precum tip, durată, frecvenţă de plată şi următoarele informaţii:

a) evoluţia sumei asigurate;

b) evoluţia primelor plătite;

c) evoluţia valorii contului, pentru poliţele de tip unit-linked, sau evoluţia contului de participare la profit, pentru poliţele tradiţionale;

d) evoluţia valorii de răscumpărare;

e) evoluţia sumei asigurate reduse;

f) costurile de administrare, care vor fi prezentate separat doar dacă structura costurilor permite acest lucru.