Asigurare arhitecti si ingineri in constructii

Asigurarea pentru arhitecti, ingineri constructori, experti tehnici sau verificatori proiecte – este o asigurare care ofera protectie financiara acestor profesionisti pentru daune cauzate de erori profesionale sau neglijenta in timpul exercitarii activitatii. Aceasta asigurare este cunoscuta sub numele de asigurare de raspundere profesionala in constructii sau asigurare de malpraxis.

Solicita informatii pentru asigurarea arhitectilor, expertilor si inginerilor constructori.

Asigurare pentru arhitecti si ingineri in constructii

Asigurarea pentru arhitecți și ingineri constructori este o formă specializată de protecție care se adresează riscurilor specifice acestor profesii implicate în proiecte de construcții și proiectare.

Asigurarea profesionala a arhitectilor si inginerilor in constructii este obligatorie. Arhitectii si inginerii proiectanții sunt responsabili cu conceperea și elaborarea proiectelor pentru constructii. Pe baza acestora se realizează lucrările de construcții potrivit legii.

Proiectarea reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de proiectanti pentru conceperea si elaborarea documentatiilor tehnico-economice. Proiectarea se realizeaza in mai multe faze pana la elaborarea proiectului final de executie.

Răspunderea proiectantilor

Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:

 • elaborarea proiectului tehnic in toate fazele de proiectare
 • elaborarea documentatiei in vederea autorizarii si obtinerii avizelor/ acordurilor;
 • precizarea prin proiect a clasei de consecință a construcției;
 • asigurarea prin proiecte tehnice si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor
 • prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati
 • elaborarea caietelor de sarcini privind execuția lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile
 • participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate
 • asigurarea asistentei tehnice, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie asupra constructiilor existente.

Asigurare pentru Arhitecti

Asigurarea civila profesionala a arhitectilor are rolul de a proteja acesti specialisti pentru pierderile financiare cauzate de daunele rezultate din erori sau omisiuni în activitatea profesionala.

Proiectele de specialitate pentru care legea impune obtinerea autorizatiei de construire sunt elaborate de un arhitect cu drept de semnatura. Activitatile specifice de arhitectura include elaborarea si coordonarea conceptiei arhitecturale in scopul fundamentarii dezvoltarii investitiilor.

Arhitectura este un act complex de creatie tehnica si estetica, care se realizeaza prin intocmirea de proiecte, documentatii tehnice, machete, relevee si alte asemenea activitati.

Activitatea si raspunderea arhitectilor

 • elaborarea și coordonarea concepției arhitecturale în scopul fundamentării dezvoltării investițiilor;
 • elaborarea și coordonarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție pentru construcții;
 • elaborarea și coordonarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor necesare pentru aceasta;
 • coordonarea proiectelor de specialitate care compun proiectul pentru construire ;
 • implementarea proiectelor de arhitectură în șantier si urmărirea execuției proiectelor de arhitectură;
 • recepția lucrărilor de arhitectură de către elaboratorul proiectului autorizat.

Asigurare pentru Diriginti de santier

Dirigintele de șantier este specialistul cu activitate in constructii autorizat, cu atributii privind verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.

Dirigintele de santier isi desfasoara activitatea ca reprezentant al dezvoltatorului sau beneficiarului. Dirigintele de santier, pe tot parcursul lucrarilor, este independent fata de ceilalti factori implicati. Vezi mai multe despre asigurarea dirigintilor de santier.

Principalele atributii si obligatii ale dirigintelui de santier:

 • cunoaste prevederile proiectului pentru autorizarea executarii/desfiintarii lucrarilor de construire 
 • cunoaste proiectului tehnic de executie
 • participa la verificarea lucrarilor de executie, inclusiv la fazele determinante prevazute in planul de control al calitatii lucrarilor de constructii
 • opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care se produc accidente tehnice 
 • opreste executia lucrarilor daca constata abateri de la prevederile reglementarilor tehnice si/ sau de la prevederile proiectului de executie.

Asigurare pentru Responsabil tehnic cu executia (RTE)

Responsabilul tehnic cu execuția își desfășoară activitatea ca angajat/contractant al antreprenorului. Responsabilul tehnic cu execuția este specialistul cu activitate în construcții autorizat, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul procesului de execuție

Executantii raspund potrivit obligatiilor ce le revin in conformitate cu reglementarile specifice, daca este cazul, precum si conform contractelor incheiate cu beneficiarul sau dezvoltatorul.

Responsabilul tehnic cu executia are obligatia sa încheie o asigurare de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică pentru desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care a fost autorizat.

Principalele atributii si obligatii ale responsabilului tehnic cu executia (RTE):

 • cunoaște prevederile proiectului tehnic de executie
 • verifica existenta proiectelor tehnice de executie, a procedurilor de realizare a lucrarilor corespunzatoare caietelor de sarcini
 • verifica respectarea graficelor de realizare a constructiilor, altele decat cele prevazute in proiectul tehnic de executie
 • participa la verificarea lucrarilor de executie, inclusiv la fazele determinante prevazute in planul de control al calitătii lucrarilor de constructii
 • pune la dispozitia dezvoltatorului documentatia de executie intocmita, in vederea constituirii/completarii, a cartii tehnice a constructiei
 • opreste executia lucrarilor de constructii cand constata neconformitati care pot afecta calitatea acestora

Asigurare pentru Experti tehnici si Verificatori de proiecte

Expertul tehnic atestat este specialistul cu activitate in constructii, arhitect sau inginer atestat in unul sau mai multe domenii/ subdomenii de constructii sau specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor care efectueaza expertiza tehnica a constructiilor, a executiei lucrarilor de constructii.

Verificatorul de proiecte este specialistul cu activitate in proiectarea constructiilor atestat in unul sau mai multe domenii/ subdomenii de constructii sau specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, care efectueaza verificarea tehnica a proiectelor pentru constructii.

Verificatorul tehnic raspunde timp de 10 ani de la data predarii/ receptionarii constructiei, pentru concluziile verificarilor realizate. Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice in constructii se efectuează de către specialiști verificatori de proiecte atestați.

Asigurarea consultantilor in constructii

Pe langa asigurarea arhitectilor si inginerilor in constructii, au obligatia de a incheia asigurari de raspundere civila profesionala si consultantii din domeniul constructiilor. Asigurarea pentru consultanti se incheie de asemenea pe durata implementarii contractului de proiectare, executie lucrari sau consultanta.

Dat fiind numarul mare de activitati din constructii si complexitatea acestora, oricand se pot produce pagube unor terte persoane sau beneficiarului lucrarii. Pagubele produse vecinatatilor santierului de constructii sau altor persoane ce nu au relatie contractuala cu constructorul, se pot asigura prin asiguraea de constructii – montaj (CAR/ EAR).

Pagubele produse beneficiarului de executantii lucrarilor de constructii montaj din erori sau omisiuni, se pot asigura prin asigurari de raspundere civila profesionala. Executantii raspund potrivit obligatiilor ce le revin in conformitate cu reglementarile specifice, daca este cazul, precum si conform contractelor incheiate cu beneficiarul sau dezvoltatorul.