Asigurarea pentru construcții și montaj este o poliță specializată care oferă acoperire pentru riscurile asociate cu proiectele de construcții și instalare.

Pentru oferta asigurare constructii – montaj sunt necesare datele despre societatea de constuctii si documentatia tehnica a constructiei asigurate.

Asigurare constructii montaj

Asigurarea lucrarilor de constructii – montaj se incheie pentru toate riscurile pentru bunul/ lucrarile de constructii inainte de finalizare.

Asigurarea lucrarilor de constructii – montaj sunt denumite generic in Romania, asigurarea CAR (Contractors’ All Risks insurance) si asigurarea EAR (Erection All Risks insurance).

Riscuri acoperite de asigurarea de constructii montaj

Această asigurare este concepută pentru a proteja părțile implicate într-un proiect de construcții împotriva pierderilor financiare cauzate de diferite evenimente neprevăzute. Iată câteva aspecte importante legate de asigurarea pentru construcții și montaj:

 1. Acoperire Standard:

  • Pierderi materiale: Asigurarea acoperă daunele sau pierderile materiale suferite de proiect în urma incendiilor, exploziilor, inundațiilor, vântului sau altor evenimente naturale sau accidentale.
 2. Răspundere Civilă:

  • Răspundere civilă profesională: Protejează împotriva cererilor de despăgubire din partea terților pentru daune cauzate de lucrările de construcții sau instalare.
 3. Echipament și Mașini de Construcții:

  • Asigurare pentru echipament: Acoperă daunele sau pierderile la echipamentele și mașinile utilizate în cadrul proiectului de construcții.
 4. Lucrători și Echipă:

  • Asigurare pentru accidente de muncă: Protejează împotriva costurilor asociate accidentelor de muncă sau bolilor profesionale ale lucrătorilor.
 5. Intreruperea Lucrărilor:

  • Asigurare pentru întreruperea lucrărilor: Acoperă pierderile de venituri cauzate de întreruperea sau întârzierea proiectului din cauza unui eveniment asigurat (de exemplu, un incendiu care distrugea șantierul).
 6. Perioada de Defecte:

  • Asigurare pentru perioada de defecte: Acoperă costurile asociate corectării sau remedierii deficiențelor sau problemelor care apar după finalizarea proiectului.
 7. Polite Personalizate:

  • Polite adaptate proiectului: Asigurarea pentru construcții și montaj poate fi adaptată pentru a se potrivi specificului fiecărui proiect, ținând cont de dimensiunea, complexitatea și riscurile unice ale proiectului respectiv.

Asigurari pentru constructori

Asigurarea de raspundere civila a inginerilor, proiectantilor și consultantilor se incheie pe durata implementarii contractului de proiectare, executiei lucrarilor de constructii – montaj sau consultantei.

Produsul de asigurare de raspundere civila legala, acopera pagubele materiale si vatamarile corporale cauzate tertilor de catre asigurat, in timpul si ca urmare directa a desfasurarii lucrarilor de constructii – montaj.

Persoane terte sunt considerate orice persoana fizica sau juridica care nu are o legatura contractuala cu Asiguratul, Beneficiarul lucrarilor si/sau prepusii acestora.

Suma asigurata pentru asigurare constructii - montaj

Suma asigurata la asigurarile CAR/ EAR este reprezentata de valoarea totala a lucrarilor contractuale, incluzand:

Valoarea contractului (contractul semnat de beneficiar cu antreprenorul):

 • pentru lucrarile de constructii (CAR): valoarea materialelor de constructii, cheltuielile de transport, costul manoperei si altele;
 • pentru lucrările de montaj (EAR): valoarea subansamblelor de montat, cheltuielile de transport, costul manoperei si altele.

Valoarea materialelor, serviciilor si/sau manoperei furnizate de Beneficiar;

Cheltuieli de curatare/ indepartare a resturilor in caz de daune:

 • pentru instalatiile, echipamentele si utilajele de santier: valoarea reala a acestora;
 • pentru cheltuieli acoperite pentru interventia pompierilor; onorarii profesionale (arhitecti, consultanti, experti).

Perioada asigurata la politele CAR/EAR

Perioada asigurata este egala cu perioada de executie a lucrarilor de constructii – montaj mentionata in contractul dintre parti. Poate incepe la data mentionată in polita si se termina la data predarii constructiei sau punerii in functiune.

Alte asigurari pentru constructori

Pe langa asigurarea de constructii, alte asigurari complementare destinate antreprenorilor sunt urmatoarele: