Asigurare garantii

Asigurare Garantii Licitatii

vezi cele mai bune oferte de asigurare pentru garantii contractuale

sau suna la 0348 418 111

Asigurare de garantii licitatii, garantie de buna executie, garantie mentenanta sau garantie returnare avans

Asigurarea de garantii inlocuieste scrisoarea de garantie bancara. Astfel,  nu mai este nevoie de un depozit de cash colateral sau ipoteca, pentru obtinerea garantiei. O asigurare de garantii este acceptata de toate autoritatile contractante, iar costul acesteia este inferior scrisorii de garantie bancara. 

Licitatii 1

Asigurare garantii

Caracteristicile asigurarilor de garantii de licitatie si buna executie
Bonitate companii

Eligibilitate

Transmite datele companiei tale si numarul anuntului de achizitie din SEAP
Daune garantii

Daune garantii

Afla informatii despre deschiderea unui dosar de dauna
Asigurare garantii

ASIGURARE GARANTII de participare la licitatii

Garantia de Participare la Licitatie este instrumentul de garantare care este solicitat oricarui Ofertant care intentioneaza sa participe la o procedura de atribuire pentru un contract de achizitie publica. Cea mai facila modalitate de constituire a garantiei de participare la licitatie, este polita de asigurare.

Garantie mentenanta

Garantia de buna executie aferenta perioadei de notificare a defectelor, este cea pe care se poate baza Beneficiarul unui contract de achizitii publice. Garantia de mentenanta  il obliga pe executant sa se ocupe de orice defecte care apar dupa finalizarea contractului.

ASIGURARE GARANTII de buna executie

Garantia de buna executie aferenta perioadei de notificare a defectelor, este cea pe care se poate baza Beneficiarul unui contract de achizitii publice si dupa semnarea acestuia, obligandu-l pe Executant sa se ocupe de orice defecte care apar dupa finalizarea contractului.

Garantie returnare avans

Garanția de restituire a avansului garantează restituirea de catre debitor a sumelor pe care creditorul le-a platit sub forma de avans pentru prestarea serviciilor sau achizitionarea unor produse. Beneficiarul poate solicita despagubiri in cazul in care Asiguratul nu a finalizat executia si nu a justificat utilizarea avansului.

Cat costa asigurarea de participare la licitatie?

Spre exemplu, o polita de asigurare de garantie pentru participare la licitatie, incheiata pentru un contract de achizitie cu o valoare de 800.000 Lei, va costa aproximativ 250 – 300 Lei. Daca valoarea estimata a contractului este mai mare, prima de asigurare se poate majora. 

Pretul asigurarii de participare la licitatie depinde de nivelul de garantie solicitat de autoritatea contractanta. Cuantumul garantiei de participare este de 1 % – 2% , in functie de valoarea estimata. In cazul in care procedura se desfasoara pe loturi, valoarea garantiei de participare se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare, fie va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, fie se va exprima printr-un numar fix de zile, care se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Principalele trei avantaje ale asigurarii de garantii:

  • cost redus fata de scrisorile de garantie bancara
  • emitere rapida a politei de asigurare conform legislatiei achizitiilor publice
  • nu trebui sa depui cash colateral

Solicita acum oferta asigurare garantii

Reduceri garantate

Vezi si oferta asigurare RCA online

Obtine rapid oferta de asigurare garantii, in functie de garantia de care ai nevoie. Te vom ajuta sa alegi oferta potrivita de asigurare garantii, de credite comerciale sau pierderi financiare. Afacerea ta trebuie sa continue in siguranta.

Vei obtine mai repede oferta daca ne transmiti pe Email, Fisa de date sau clauzele contractuale. Vom transmite cele mai bune oferte de asigurare de la asiguratorii cu care colaboram.  

Asigurare garantii returnare avans pentru Fonduri Europene

Asigurarea de garanții privind returnarea avansului este un instrument de garantare acceptat de Beneficiarul unui contract (Beneficiar al poliței). Scopul asigurarii este de a despăgubi Beneficiarul în cazul în care Asiguratul/Contractorul nu își îndeplinește obligațiile stipulate în contract cu privire la returnarea a sumei înaintate cu titlu de avans.

Stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, este reglementata de HOTĂRÂREA nr. 264 din 13 martie 2003. Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziție publică sau într-un contract de finanțare, are dreptul să efectueze plăți în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului.

Ordonatorul de credite are obligația de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanția trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Ce riscuri acopera asigurarea de garantii

Pe durata valabilitatii politei de asigurare, asiguratorul urmareste obligatiile pe care ti le-ai asumat in relatia cu beneficiarul contractului si achita in numele companiei tale despagubirea catre beneficiar. Acest lucru se intampla atunci cand compania nu executa sau executa necorespunzator obligatiile contractuale care ii revin.

Alte garantii financiare:

asigurare-garantii_41_optimized

Intrebari si raspunsuri despre asigurarile de bunuri

• Ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate;
• Oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul nu a constituit garantia de buna executie;
• Oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica.
• Cheltuielile de judecată ca urmare a apariţiei unui litigiu între Asigurat şi Beneficiar;
• Excluderile mentionate in conditiile de asigurare.
• Participarea la mai multe proceduri de achizitie
• Nu se blocheaza fonduri
• Consilierea de specialitate
• Emiterea rapida a garantiei
• Cererea de despăgubire a fost depusă în afara perioadei de asigurare;
• Neindeplinirea obligaţiilor decurgând din contractul de asigurare;
• Se constată reaua credință în legătură cu producerea oricărui eveniment asigurat.

Acceptarea asigurarilor ca instrument de garantare

Potrivit legislatiei privind achizitiile publice/sectoriale, in cazul contractelor de achizitii publice, se poate solicita constituirea urmatoarelor tipuri de garantii:

  • garantia de participare (potrivit art. 35 din Anexa la HG nr. 395/2016, respectiv art. 41 din Anexa la H.G. nr. 394/2016) si
  • garantia de buna executie (potrivit art. 39 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 45 din Anexa la H.G. nr. 394/2016).

Totodata, instrumentele de garantare reglementate prin legislatia in domeniul achizitiilor publice/sectoriale, mentionate mai sus, trebuie sa indeplinească urmatoarele conditii:
– să fie emise de catre o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de catre o societate de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și art. 40 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 42 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 394/2016;
– sa respecte toate conditiile de forma si de fond impuse de legislatia specifica in domeniul financiar bancar, precum si pe cele care deriva din legislatia in domeniul achizitiilor publice/ sectoriale.

Sunt admise scrisorile de garantii emise de IFN-uri?

In ceea ce priveste conditiile impuse de legislatia specifica domeniului financiar-bancar pentru ca o entitate să fie considerata institutie de credit, potrivit opiniei emise de Banca Nationala a Romaniei, IFN-urile (institutiile financiare nebancare) nu sunt institutii de credit.

Institutiile de credit si institutiile financiare nebancare, reprezinta doua categorii institutionale distincte, a caror activitate se desfasoara potrivit unor legislatii specifice.