Asigurare garantii

Asigurare Garantii Licitatii

vezi cele mai bune oferte de asigurare pentru garantii

sau suna la 0348 418 111

Asigurarea de garantii este un instrument financiar des intalnit la licitatii, ce inlocuieste scrisoarea de garantie bancara. La garantia constituita prin polita de asigurare nu mai este nevoie de un depozit de cash colateral sau ipoteca.

Asigurarile de garantii sunt concepute pentru a proteja prestatorul si beneficiarul licitatiei in cazul in care ofertantul castiga licitatia, dar nu poate indeplini obligatiile contractuale.

Este important sa luati in considerare asigurarea pentru garantii inainte de a participa la o licitatie, mai ales daca sunteti o intreprindere mica sau mijlocie. Asigurarea de garantii este acceptata de autoritatile contractante, iar costul acesteia este inferior scrisorii de garantie bancara.

Oferta asigurare garantii online.

REDUCERI GARANTATE

Obtine rapid oferta de asigurare garantii, in functie de garantia de care ai nevoie. Te vom ajuta sa alegi oferta potrivita de asigurare garantii. Afacerea ta trebuie sa continue in siguranta.

Vei obtine mai repede oferta daca ne transmiti pe Email, Fisa de date sau clauzele contractuale. Vom transmite cele mai bune oferte de asigurare de la asiguratorii cu care colaboram.

Tipuri de asigurare pentru garantii contractuale

Asigurare garantii de participare la licitatii

Cea mai facila modalitate de constituire a garantiei de participare la licitatie, este polita de asigurare. Polita de asigurare este instrumentul de garantare care este solicitat oricarui ofertant care intentioneaza sa participe la o licitatie pentru un contract de achizitie publica.

Asigurare garantii de buna executie

Polita de asigurare a garantiei de buna executie a contractului, are in vedere protejarea beneficiarului contractului fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate.

Asigurarea de garantie pe perioada de mentenanta a contractului

Aceasta polita este instrumentul de garantare prin care beneficiarul este asigurat ca executantul va remedia orice defecte aparute dupa finalizarea lucrarilor.

Asigurare garantii pentru returnarea avansului

Garantia de returnare a avansului garanteaza restituirea de catre debitor a sumelor pe care creditorul le-a platit sub forma de avans pentru prestarea serviciilor sau achizitionarea unor produse. 

Asigurarea pentru garantii Vamale

Asigurarea pentru garantii vamale garanteaza plata taxelor vamale, a taxelor anti-dumping/anti subventie, a accizelor si a TVA-ului, de la caz la caz. Societatea de asigurare se angajeaza sa achite datoria vamala in situatia in care nu sunt indeplinite obligatiile de import.

Asigurare garantii de buna plata

Asigurarea de garantii privind returnarea avansului este un instrument de garantare acceptat de beneficiarul unui contract (Beneficiar al politei). Scopul asigurarii este de a despagubi Beneficiarul in cazul în care Asiguratul/Contractorul nu isi indeplineste obligatiile stipulate in contract cu privire la returnarea sumei inaintate cu titlu de avans.

Cat costa asigurarea de participare la licitatie?

O polita de asigurare de garantie pentru participare la licitatie, incheiata pentru un contract de achizitie cu o valoare mica, va costa aproximativ 250 – 300 Lei. Daca valoarea estimata a contractului este mai mare, prima de asigurare se poate majora. 

Pretul asigurarii de participare la licitatie depinde de nivelul de garantie solicitat de autoritatea contractanta. Cuantumul garantiei de participare este de 1 % – 2%, in functie de valoarea estimata. In cazul in care procedura se desfasoara pe loturi, valoarea garantiei de participare se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare, fie va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, fie se va exprima printr-un numar fix de zile, care se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Principalele trei avantaje ale asigurarii de garantii:

1. Cost redus fata de scrisorile de garantie bancara

2. Emitere rapida a politei de asigurare conform legislatiei achizitiilor publice

3. Nu trebui sa depui cash colateral

Informatii despre asigurarea de garantii

Asigurare garantii

Caracteristicile asigurarilor de garantii de licitatie si buna executie

Eligibilitate

Transmite datele companiei tale si numarul anuntului de achizitie din SEAP

Daune garantii

Afla informatii despre deschiderea unui dosar de dauna

Intrebari si raspunsuri despre asigurarile de garantii

Ce garanteaza asigurarea de participarea la licitatii?

• Ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate;
• Oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul nu a constituit garantia de buna executie;
• Oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica.

Avantajele unei asigurari de garantii fata de scrisoarea de garantie bancara?

  • Participarea la mai multe proceduri de achizitie
  • Nu se blocheaza fonduri
  • Consilierea de specialitate
  • Emiterea rapida a garantiei

Ce nu se asigura?

  • Cheltuielile de judecată ca urmare a apariţiei unui litigiu între Asigurat şi Beneficiar;
    • Excluderile mentionate in conditiile de asigurare.

Ce restricții de acoperire contine asigurare?

  • Cererea de despăgubire a fost depusă în afara perioadei de asigurare;
  • Neindeplinirea obligaţiilor decurgând din contractul de asigurare;
  • Se constată reaua credință în legătură cu producerea oricărui eveniment asigurat.

Cadrul legislativ privind cotractele de achizitii publice si garantiile solicitate

Vezi NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

Vezi NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Vezi HOTĂRÂRE nr. 375 din 18 martie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.