Asigurare garantie AFM

Asigurare garantie AFM casa verde

ASIGURAREA de GARANȚIE AFM pentru BUNA EXECUȚIE A CONTRACTULUI DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, este destinata în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională (încheiat în baza Ordinului 1063/2023 al Min. mediului, apelor și pădurilor).

Emiterea asigurarii de garantie AFM

Asigurarea de garantie AFM se incheie dupa analiza cererii de asigurare. Pentru verificarea eligibilitatii, asiguratul trebuie sa furnizeze informatii privind experienta anterioara, contractele in curs de executie, informatii despre subcontractanti, structura de personal, valoarea contragarantiilor emise tertilor.

Pentru evaluarea financiara sunt necesare ultimele 2 bilanturi depuse la ANF si ultima balanta de verificare a societatii.

Solicita informatii pentru incheierea asigurarii de garantie AFM pentru programul CASA VERDE.

Principalele caracteristiti ale asigurarii de garantia AFM

Tip asigurare

GARANȚIE de BUNĂ EXECUȚIE necondiționată

Beneficiar garantie AFM

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

Asigurat garantie AFM

Societate comercială autorizată (instalator validat) care semnează cu AFM un CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională (încheiat în baza Ordinului 1063/2023 al Min. mediului, apelor și pădurilor).

Obiectul asigurarii AFM (riscuri acoperite)

Asigurătorul garantează irevocabil și necondiționat acordarea unei despăgubiri Beneficiarului poliței de asigurare.

Despagubirea se acorda limita sumei asigurate în situația în care se constată că unul dintre beneficiarii Programului, pentru care a fost înregistrată o cerere de decontare din partea Asiguratului, nu îndeplinește condițiile stabilite prin Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul 1063/2023 al Min. mediului, apelor și pădurilor.

Suma asigurata

200.000 RON

Perioada asigurata

24 luni, cu posibilitatea de prelungire la solicitarea AFM.

Garantie colaterala

Obligatoriu.

Articole anterioare
Articole noi

Lasa un comentariu