Asigurare panouri fotovoltaice instalate pe casa

Exista mai multe solutii de asigurare a panourilor fotovoltaice. Prima consta in asigurarea acestora impreuna cu constructia în integritatea lor constructivă: panouri, acumulator, invertor. A doua varianta consta in asigurarea separata a instalatiei fotovoltaice. Vezi aici despre asigurarea individuala a panourilor fotovoltaice.

Asigurarea panourilor fotovoltaice este o modalitate de protejare a investiției tale în energie solară împotriva unor evenimente neprevăzute sau daune.

Asigurare panouri fotovoltaice - riscuri acoperite

Asigurarea panourilor fotovoltaice face parte din categoria asigurarilor generale facultative ce ofera protectie impotriva urmatoarelor riscuri asigurate:

 • Furtuna,
 • Grindina,
 • Trasnet,
 • Fulger,
 • Cutremur de Pamant,
 • Greutatea Zapezii sau a Ghetii, etc.),
 • Incendiu, Explozie,
 • Vandalism, Furt,
 • Avariilor Accidentale survenite la Instalatiile Fotovoltaice/Solare,
 • Raspunderea Civila fata de Terti,
 • Asigurarea Pierderilor Financiare din Nerealizarea Productiei de Energie Electrica

Ce se asigura ?

Prin asigurarea panourilor fotovoltaice, se asigura instalatia fotovoltaica atasata permanent la cladire, precum si cea montata permanent pe sol la locatia produsului Asigurat aflata in proprietatea Asiguratului,

 • Instalatia Solara, 
 • Pompa de Caldura, 
 • Statie de Incarcare a Autovehiculelor/vehiculelor Electrice, 
 • Bateria de acumulatori pentru stocarea Energiei la Locatia Produsului Asigurat, 
 • Raspunderea Civila fata de Terti, 
 • Asigurarea pierderilor financiare din nerealizarea productiei de energie electrica, pentru o perioada maxima de 90 zile consecutiv si pe Perioada Asigurarii, in limita maxima a 1.000 RON/luna, 
 • costurile de reparare a acoperisului la care este atasata Instalatia Fotovoltaica/Solara, 
 • costurile de reparare a bunurilor deteriorate ca urmare a furtului prin efractie, 
 • costurile de reparare a bunurilor deteriorate ca urmare a caderii panourilor care fac parte din Instalatia Solara sau Instalatia Fotovoltaica. 

Riscuri suplimentare asigurare panouri fotovoltaice

Pentru urmatoarele riscuri suplimentare, in limita Sumei Asigurate se stabilesc urmatoarele limite de raspundere: 

 • Asigurarea Deteriorarii Acoperisului – 20.000 RON 
 • Daune provocate acoperisului cauzate de furt – 10.000 RON 
 • Deteriorarea proprietatii/daune materiale provocate de caderea unuia dintre panouri – 10.000 RON 
 • Raspundere civila Fata de Terti – 50.000 RON 
 • Pagube materiale 
 • Vatamari corporale

Ce nu se asigura?

O asigurare de panouri fotovoltaice nu asigura urmatoarele:

 • Instalatii Solare si Fotovoltaice care nu sunt atasate/ montate permanent, 
 • Articolele pentru care nu au fost finalizate lucrarile de montare si punerea in functiune si nu a fost emisa documentatia care sa confirme disponibilitatea de utilizare de catre un instalator autorizat ANRE pentru proiectarea si realizarea instalatiilor electrice, calificat si certificat/atestat pentru realizarea sistemelor fotovolatice/solare, 
 • Ferme fotovoltaice/solare, 
 • Elemente care sunt instalate de o alta persoana decat instalatorul auotrizat ANRE pentru proiectarea si realizarea instalatiilor electrice, calificat si certificat/atestat pentru realizarea sistemelor fotovolatice/solare, 
 • Elementele care sunt utilizate pentru desfasurarea activitatilor comerciale constand in productia de energie electrica, 
 • Daune in legatura cu Cladirile care, din cauza starii lor tehnice, sunt nelocuibile si neutilizabile, nu indeplinesc cerintele de siguranta structurala, securitate sau utilizare la incendiu, cerinte de igiena si sanatate, Cladiri care urmeaza sa fie demolate sau nefinalizate, 
 • Produsele Asigurate care nu sunt mentinute in stare tehnica corespunzatoare. 

Restrictii de acoperire pentru asigurare panouri fotovoltaice.

 • Erori de asamblare, defecte de proiectare, defecte de constructie, defecte de materiale sau manopera si corectarea necorespunzatoare a defectiunilor mecanice sau electrice, 
 • Circumstantele/interventiile pentru care producatorul, vanzatorul sau instalatorul este responsabil prin lege sau contract, 
 • Orice defectiune sau prejudiciu acoperit/a de garantia sau extinderea garantiei unui producator, distribuitor, furnizor, centru de servicii de reparatii, 
 • Inghetarea Produsul Asigurat, 
 • Confiscarea Produsului Asigurat, in cazul in care acest sechestru nu corespunde definitiei furtului sau talhariei, 
 • Incalcarea de catre Asigurat a obligatiilor legate de intretinerea Produsului Asigurat, specificate in instructiunile producatorului, 
 • Actiunea lenta sau uzura ca urmare a factorilor atmosferici, termici, chimici si biologici, 
 • Orice prejudiciu adus Produsului Asigurat ca urmare a efectuarii de modificari sau lucrari neautorizate, ori instalarea acestuia de catre o persoana neautorizata/neacreditata, 
 • Oricare interventie neautorizata si lipsita de documentatia necesara de punere in functiune a Produsului Asigurat, 
 • Prejudiciile Produsului Asigurat mutat la o alta locatie, fara avizarea si acordul Asiguratorului, conform obligatiilor din prezentul document, 
 • Daunele de Consecinta si/sau Daunele Morale, 
 • Daunele la Produsele Asigurate utilizate pentru desfasurarea activitatii comerciale constand in productia de energie electrica (inclusiv fermele fotovoltaice/solare). 

Obligatiile asiguratului pentru asigurarea panourilor fotovoltaice

 • sa respecte instructiunile producatorului si ale instalatorului/montatorului autorizat ANRE pentru proiectarea si realizarea instalatiilor electrice, calificat si certificat/atestat pentru realizarea sistemelor fotovoltaice/solare, in special in ceea ce priveste conditiile de functionare si manipulare a Produsului Asigurat; 
 • sa mentina Produsul Asigurat in stare tehnica corespunzatoare, sa asigure intretinerea continua si inspectiile tehnice periodice obligatorii,in conformitate cu prevederile legale si cerintele producatorului sau ale instalatorului/montatorului autorizat ANRE pentru proiectarea si realizarea instalatiilor electrice, calificat si certificat/atestat pentru realizarea sistemelor fotovoltaice/solare; 
 • sa utilizeze si sa intretina continuu Locatia Produsului Asigurat, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul constructiilor si in domeniul protectiei impotriva incendiilor; 
 • sa asigure protectia instalatiilor de apa, a instalatiilor si a echipamentelor centrale pentru incalzirea impotriva inghetului, mentinand temperatura potrivita in incaperi; 
 • sa ia masurile necesare in vederea opririi supapelor/robinetilor si scurgerii apei din instalatia aferenta Locatiei Produsulul Asigurat, cu conditia ca aceasta sa fie nelocuita sau neutilizata pentru o perioada mai mare de 90 (nouazeci) de zile calendaristice; 
 • sa anunte/notifice in scris Asiguratorul despre orice mutare a Produsului Asigurat in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data la care a decis mutarea. 

Afla AICI cum poti deveni prosumator.