Tarif de referinta RCA

Tarif RCA de referinta

Tariful RCA de referinta este calculat de un consultant selectionat de ASF. Datele care stau la baza calculului tarifului de referinta, sunt cele oferite de asiguratorii.

Tariful RCA de referinta se modifica odata la 6 luni. Modalitatea de calcul este stabilita prin Legea si Norma RCA.

Vezi ultimele tarife aprobate de ASF Tarife-RCA-de-referinta-ASF-Decembrie-2023

Ce inseamna asigurat cu risc ridicat?

Notiunea de asigurat cu risc ridicat tine de raportarea pretului RCA oferit de asiguratori, la tariful RCA de referinta. Pentru incadrarea in categoria clientilor cu risc ridicat, trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii:

 • sa aveti cel putin 3 oferte de asigurare aflate in perioada de valabilitate primite de la asiguratori RCA diferiti;
 • ofertele RCA sa fie calculate pentru perioade de asigurare de 12 luni
 • ofertele primite sa fie mai mari, decat tariful RCA de referinta X factorul N (1,36) X coeficientul pentru clasa de bonus-malus in care sunteti incadrat.

Tarif RCA de referinta asigurat cu risc ridicat

Daca te incadrezi in categoria asiguratilor cu risc ridicat, asociatia BAAR calculeaza prima de asigurare recomandata in functie de tariful RCA de referinta si ofertele primite. BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania) este o asociatie profesionala si nu este asigurator.

Prima recomandată se determină ca media aritmetica dintre prima de risc ridicat si media aritmetica ponderata a ofertelor primite, după următoarea formulă :

Prima recomandata = {Tarif RCA de referinta x 1,36 + [(Tarif RCA Oferta 1 + Tarif RCA Oferta 2 + Tarif Oferta 3) : 3] x 64%} : 2

Procedura asigurat cu risc ridicat

Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat o procedura privind gestionarea asiguratilor RCA cu risc ridicat. Aceasta procedura reprezinta o situatie speciala prevazuta de legislatia aplicabila.

Alocarea la un asigurator a asiguratului cu risc ridicat se efectueaza de catre BAAR intr-un termen de 20 de zile de la solicitare, daca  documentatia este completa.

Oferta Asigurat RCA client cu risc ridicat. Rapid. De incredere.

Afla daca te incadrezi in categoria clientilor cu risc ridicat. Pentru calcul oferta, transmite copie talon auto si copie CI sau CUI al proprietarului.

Calcul tarif RCA de referinta

Tarifele RCA de referinta se calculeaza pe baza datelor statistice referitoare la piata asigurarilor RCA. Sunt luate in calcul datele istorice referitoare la politele de asigurare si daunele aferente, de la toate societatile de asigurare autorizate si reglementate de A.S.F..

Tarifele RCA de referinta tin cont de urmatoarele caracteristici referitoare la:
– Persoana asigurata: tipul asiguratului (persoană fizica sau persoana juridica), varsta asiguratului (pentru persoane fizice);
– Caracteristicile vehiculului: capacitatea motorului (cmc), numărul de locuri pe scaune, puterea motorului (CP), masa maximă admisă (Kg).

Calcul tarif RCA de referinta

Tarifele RCA de referinta se calculeaza pe baza datelor statistice referitoare la piata asigurarilor RCA. Sunt luate in calcul datele istorice referitoare la politele de asigurare si daunele aferente, de la toate societatile de asigurare autorizate si reglementate de A.S.F..

Tarifele RCA de referinta tin cont de urmatoarele caracteristici referitoare la:
– Persoana asigurata: tipul asiguratului (persoană fizica sau persoana juridica), varsta asiguratului (pentru persoane fizice);
– Caracteristicile vehiculului: capacitatea motorului (cmc), numărul de locuri pe scaune, puterea motorului (CP), masa maximă admisă (Kg).

Analiza statistica a datelor ce compun prima de risc, includ:

 • Frecvența daunelor, calculată ca raport între numărul de daune și expunerea la risc (ani-vehicul din cadrul perioadei de referință);
 • Severitatea daunelor, calculată ca raport între costul total al daunelor și numărul daunelor înregistrate;
 • Prima de risc, calculată ca produs între frecvența și severitatea daunelor.

Perioada de referinta este reprezentată de ultimii 5 ani de eveniment anteriori datei de calcul al tarifului RCA de referinta.

Categoriile de vehicule pentru care se calculeaza tarifele RCA de referinta:

1. Vehicule destinate transportului de călători, SUV-uri și autovehicule mixte cu o masă autorizată maximă de sub 3,5 tone și maxim 9 locuri
2. Autovehicule destinate transportului de călători cu peste 9 locuri
3. Motociclete, mopede, motociclete electrice hibride și ATV-uri, cu sau fără ataș
4. Tractoare rutiere
5. Autovehicule pentru transportul bunurilor
6. Remorci și semi-remorci
7. Alte vehicule, precum vehicule cu scop special, utilaje, vehicule electrice etc.

Ajustarea tarifului RCA de referinta

Dupa calcularea tarifelor de referinta RCA, prima de risc se ajusteaza cu urmatorii factori de incarcare:

 • M = factorul de creștere pentru daune mari,
 • IBNR = factorul de încărcare IBNR,
 • i = factorul privind inflația (trendul) daunelor,
 • s = marja de siguranță,
 • Ch = cheltuielile asigurătorului determinate la valoarea medie exprimate ca procent din prima brută (25%);
 • P = marja de profit exprimată ca procent din prima brută;
 • BM = încărcarea datorită aplicării sistemului bonus-malus.
Articole anterioare
Articole noi

Lasa un comentariu