Informatii asigurare CMR

Informatii precontractuale asigurari CMR

Informatii pe scurt despre asigurarile CMR, sunt sintetizate in documentul PID.  Conform Normei ASF, distribuitorii de asigurari trebuie sa ofere clientilor informatii despre produsul de asigurari, inca din faza precontractuala. Daca doreste oferta asigurare CMR completeaza Formular asigurare.

Care este documentul de informare prealabila incheierii asigurarii CMR

Toate informatiile despre asigurarea CMR, sunt sintetizate in documentul de informare prealabila denumit “PID”. PID-ul este un document standardizat la nivel european de informare privind produsul de asigurare (PID = “product information document” sau IPID = “Insurance Product Information Document“) stabilit prin Regulamentul de punere în aplicare nr. 1469/2017 al Comisiei Europene în legătura cu Directiva Europeană 97/2016.

Ce informatii gasim in PID pentru asigurari CMR?

Ce se asigura prin asigurarea CMR?

 • Pagube produse mărfurilor în urma transporturilor naţionale şi/sau internaţionale de mărfuri
 • Pierderea fizică sau valorică, totală sau parţială a mărfurilor sau pentru deteriorarea acestora şi pentru depăşirea termenului de livrare, în limita tarifului de transport, dacă acestea sunt în răspunderea transportatorului în conformitate cu prevederile Convenţiei CMR

Ce nu se asigura?

 • Transportul de animale vii
 • Transportul produselor din tutun sau tutun
 • Transportul de bunuri de valoare: obiecte de artă, mobilă stil, tablouri, sculpturi, lucrări pe sticlă, instrumente muzicale, obiecte de patrimoniu, manuscrise, etc.
 • Transportul de sume de bani, hârtii de valoare, bijuterii, pietre scumpe, obiecte din metale preţioase
 • Transportul efectuat de către companii de curierat
 • Transportul de substanţe explozibile şi armament

Informatii despre restrictiile de acoperire pentru asigurari CMR

 • Pagube produse ca urmare a utilizării altor vehicule decât cele destinate prin construcţie categoriei respective de transport de mărfuri
 • Pagube produse de război, invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, greve, tulburări civile, terorism
 • Pagube produse prin confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau al oricărei autorităţi publice
 • Pagube produse prin explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile, poluare sau contaminare de orice natură şi din orice cauză
 • Pagubele produse beneficiarului datorită depăşirii termenului de livrare din cauze neimputabile Asiguratului (staţionări în vamă în cazul transporturilor rutiere internaţionale de mărfuri etc.)
 • Pagube produse ca urmare a folosirii de vehicule descoperite, făra prelate
 • Pagube produse ca urmare a ambalarii greșite a mărfurilor
 • Pagube produse ca urmare a manipularii, încărcarii, stivuirii sau descărcarii mărfii de către expeditor/destinatar
 • Pagube produse în urma avarierii containerului cu care sunt transportate mărfurile, remorcilor/semiremorcilor tractate
 • Pagube produse de umiditate, pagubele indirecte (de ex. scăderea preţurilor mărfurilor, pierderile ca urmare a nefolosirii sau neexploatării mărfurilor etc.)
 • Pagubele produse în cazurile în care vehiculul nu avea inspecţia tehnică periodică (I.T.P) valabilă, iar riscul asigurat s-a produs ca urmare a unei defecțiuni tehnice.

Unde poti beneficia de acoperire (teritorialitate)

 • Teritoriul României cât şi în străinătate.

Obligatii si termene de plata

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioada menţionată în poliţă, sau în rate.

Informatii depre inceperea, incetarea sau rezilierea pentru asigurari CMR

Poți înceta/rezilia contractul de asigurare, pe toată durata acestuia, prin denunțare cu un preaviz înainte ca denunțarea să-și producă efectele, în condițiile în care nu s-au produs riscuri asigurate.

Vrei sa afli mai multe informatii despre asigurarea CMR?

Selecteaza documentul de informare asigurare CMR, de la asiguratorii de mai jos:

Articole anterioare
Articole noi

Lasa un comentariu